Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
EVstore.fi -verkkokauppa (Y-tunnus: 2421450-5)
PL 13
00561 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Pirkka Martikainen
Puhelin 040 5366 464
Sähköposti info@evstore.fi

REKISTERIN NIMI
EVstore.fi käyttäjärekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö tilaa EVstore.fi -uutikirjeen tai rekisteröityy EVstore.fi verkkokaupan asiakkaaksi.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Tarkoituksena on parantaa palveluitamme ja pitää yhteyttä asiakkaisiimme.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite (valinnainen)
Puhelinnumero (valinnainen)
Osoitetiedot (valinnainen)


TIETOJEN LUOVUTUS
Käyttäjärekisterin tiedot ovat ainoastaan EVstore.fi:n käytössä, tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten käyttäjän omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Tietoja voidaan siirtää palvelimen ja käyttäjän selainohjelmiston välillä. Tietoja ei luovuteta EU-maiden ulkopuolelle.

Tietojen säilytys ja luovuttaminen sekä rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa työtehtäviensä hoidossa.

 

Palvelinpalvelut tuottava suomalainen yritys on suojannut palvelintilat ja palvelimet sijaitsevat operaattoritasoisissa laitetiloissa, joissa on mm. varmistetut tietoliikenneyhteydet ja sähkönsyöttö. Asiakastietojen häviämisestä huolehditaan automaattisilla varmuuskopioilla.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on Evstore.fi -verkkokaupan asiakasrekisterissä tai ettei hänestä ole tietoja kyseisessä rekisterissä. Mikäli rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tai muulla vastaavalla tavalla varmennettu tarkastuspyyntö selosteen alussa mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyynnöstä on käytävä ilmi pyynnön tekijän yhteystiedot. 

Rekisteröidyn oikeus saada virheellinen tieto oikaistuksi

Mikäli rekisteröidyn henkilön tiedoissa on virheitä tai ne ovat tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita, voi hän esittää rekisterinpitäjälle vaatimuksen tietojen korjaamiseksi. Vaatimuksesta on käytävä ilmi rekisterin nimi, vaatimuksen esittäjän nimi ja tarpeelliset yhteystiedot sekä se, miltä osin rekisterissä olevia tietoja on korjattava, millä tavalla niitä on korjattava sekä perustelut kyseiselle toimenpiteelle.